Ολοκλήρωση εξαγοράς της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε. από τον Όμιλο Generali

 

Σας γνωστοποιούμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς της «ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε.» από τον Όμιλο Generali, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 31/12/2020. Ως εκ τούτου και από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς, την 31/05/2021, η «ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.» μετονομάζεται σε «GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Generali I». 

 

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η νέα επωνυμία «GENERALI HELLAS I ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι προσωρινή μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Εταιρείας από την «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Στο επόμενο διάστημα θα διαπιστώσετε την αντικατάσταση της επωνυμίας «ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.» με τη νέα επωνυμία. Ωστόσο, μέχρι να συμβεί η αντικατάσταση, οποιαδήποτε αναφορά στην «ΑΧΑ Ασφαλιστική A.E.» νοείται ως αναφορά στη «Generali.

 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν επηρεάζει την ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή τον τρόπο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συνεργατών μας. 

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ανακοινώσεις που συνδέονται με την εξαγορά της «ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε.» από τον Όμιλο Generali. 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 70,7 δις ευρώ, το 2020. Με πάνω από 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και 65,9 εκατομμύρια πελάτες ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Generali στόχος της οποίας είναι να αποτελεί το Δια Βίου Εταίρο – Lifetime Partner των πελατών της, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις, μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων. 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αλλά και να ενημερωθείτε για τη διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων στη Generali ενόψει της επικείμενης συγχώνευσης στο https://www.axa.gr/el/diavivasi-proswpikwn-dedomenwn-sugxwneush.