Αμοιβαία Κεφάλαια

AXA WF Defensive Optimal Income

Σκοπός Αμοιβαίου Κεφαλάιου

 

Το AXA WF Defensive Optimal Income επιδιώκει να επιτύχει μεσοπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρείας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων μέσω μιας αμυντικής προσέγγισης με στόχο τον περιορισμό της ετήσιας μεταβλητότητας στο 5%.

 

 

AXA WF Euro 7-10

 

Το  AXA WF Euro 7-10 είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που στοχεύει στη δημιουργία υπεραξίας μέσω της επένδυσης κυρίως σε ομόλογα και ομολογίες της Ζώνης του Ευρώ διάρκειας μεγαλύτερης των 7 ετών. Το AXA WF Euro 7-10 προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.
 

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα επένδυσης άνω των 3 ετών.
 

Προφίλ του AXA WF Euro 7-10

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 3, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.
 

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Επένδυση σε ομόλογα, ομολογίες και λοιπούς τίτλους σταθερής απόδοσης.
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Θεματοφύλακας η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

 

AXA WF Flamlington American Growth

 

ο Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Framlington American Growth  είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει να επιτύχει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Το AXA WF Framlington American Growth  προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής ασφάλεια Ζωής.
 

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 8 ετών.

 

Προφίλ του AXA WF Framlington American Growth 

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 6, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.
 

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση κυρίως σε μετοχές Βορείου Αμερικής.
 • Θεματοφύλακας η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

 

AXA WF Flamlington Emerging Markets

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Framlington Emerging Markets είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει να επιτύχει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις αναδυόμενες αγορές. Το AXA WF Framlington Emerging Markets προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.
 

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 8 ετών.
 

Προφίλ του AXA WF Framlington Emerging Markets

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 6, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.
 

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση κυρίως σε μετοχές των αναδυόμενων αγορών.
 • Θεματοφύλακας η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

 

AXA WF Flamlington Sustainable Europe

 

ο Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Framlington Sustainable Europe είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που στόχος του είναι να επιτύχει αύξηση κεφαλαίου σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας σε εταιρείες μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη. Το AXA WF Framlington Sustainable Europe προστίθεται στις επιλογές των Α/Κ των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής .
 

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 8 ετών.
 

Προφίλ του AXA WF Framlington Sustainable Europe

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 5, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.
 

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση σε μετοχές εταιρειών μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη.
 • Θεματοφύλακας η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

 

AXA WF Optimal Income 

 

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF Optimal Income  είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επιδιώκει να επιτύχει αύξηση κεφαλαίου σε μακροχρόνιο ορίζοντα επενδύοντας σε ένα μείγμα από ευρωπαϊκές μετοχές και ομόλογα και ομολογίες ευρωπαϊκών χωρών. Το AXA WF Optimal Income  προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.
 

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 6 ετών.
 

Προφίλ του AXA WF Optimal Income 

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 5, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.
 

 

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση σε μετοχές εταιρειών, καθώς και τίτλους σταθερής απόδοσης (ομόλογα και ομολογίες) ευρωπαϊκών χωρών.
 • Θεματοφύλακας η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.

 


 

AXA WF US High Yield Bonds

 

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο AXA WF US High Yield Bonds είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που έχει ως επενδυτικό στόχο να επιδιώξει υψηλές αποδόσεις επενδύοντας σε τίτλους υψηλής απόδοσης και κινδύνου στις ΗΠΑ. Το AXA WF US High Yield Bonds προστίθεται στις επιλογές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των προϊόντων τύπου Unit Linked τα οποία συνδυάζουν επένδυση και ασφάλεια Ζωής.
 

Που απευθύνεται

Σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα άνω των 7 ετών.
 

Προφίλ του AXA WF US High Yield Bonds

Είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατηγορίας κινδύνου 3, που χαρακτηρίζεται ως πιθανής υψηλής κεφαλαιακής απώλειας.
 

Χαρακτηριστικά

 • Συμμετοχή στην άνοδο των Διεθνών Αγορών.
 • Διαχείριση από τους ειδικούς της ΑΧΑ INVESTMENT MANAGERS (Οργανισμός στελεχωμένος με ειδικούς διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζουν στην επίτευξη υψηλής απόδοσης της αποταμίευσής σας μέσα σε ένα σίγουρο επενδυτικό περιβάλλον με διαφανείς διαδικασίες).
 • Δυνατότητα ενιαίας καταβολής ή περιοδικών καταβολών.
 • Επένδυση σε ομόλογα και ομολογίες υψηλής απόδοσης και κινδύνου στις ΗΠΑ.
 • Θεματοφύλακας η State Street Bank Luxembourg , σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα Δελτία του Α.Κ. 
 • Ενημέρωση για την πορεία του από τον ημερήσιο οικονομικό τύπο, από τις ιστοσελίδες των οικονομικών εφημερίδων.