Ηγούμαστε στις ασφαλίσεις μεγάλων κινδύνων

  • 1 στα 4 ασφαλισμένα Ξενοδοχεία 4* & 5* εμπιστεύεται την ΑΧΑ για την Ασφάλισή της Περιουσίας του
  • 1 στις 3 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 5εκ ευρώ, μπιστεύεται την ΑΧΑ για την Ασφάλισή της Περιουσίας του
  • Η ΑΧΑ βρίσκεται στο top3 εγγεγραμένων ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά στην Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων και Γενικής Αστικής Ευθύνης