Υπηρεσίες βοήθειας για άμεση αποκατάσταση ζημιών στην κατοικία

 

Με την κάλυψη αυτή έχετε υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης τεχνικής βοήθειας για την αποκατάσταση ή περιορισμό ζημιάς η οποία μπορεί να προκληθεί στην ασφαλισμένη κατοικία / επιχείρηση, ή γραφείο, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 

Χαρακτηριστικά - Παροχές
 

Μέσω αυτής της κάλυψης, στα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας, καλύπτουμε τις επισκευές που θα χρειασθεί να γίνουν σε περίπτωση ζημιάς που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί:


Στη σταθερή υδραυλική εγκατάσταση της ασφαλισμένης κατοικίας/ επιχείρησης, μέχρι του ποσού των € 180 για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης κατοικίας/ επιχείρησης, μέχρι του ποσού των € 180 για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Στην κλειδαριά της κυρίας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας/ επιχείρησης λόγω απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμίας λειτουργίας ή αχρήστευσης της κλειδαριάς, μέχρι του ποσού των € 180 για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.

Λόγω θραύσης κρυστάλλων και υαλοπινάκων συνεπεία πλημμύρας, πυρκαγιάς και κλοπής με διάρρηξη, μέχρι του ποσού των € 180 για κάθε περίπτωση, με ανώτατο όριο δύο (2) περιπτώσεις ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο.


Επιπλέον υπηρεσίες
 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης κάποιων υπηρεσιών απαραίτητων σε περίπτωση ζημιάς, όπως:

 

 • Υπηρεσία καθαρισμού για την αποκομιδή ερειπίων μέχρι του ποσού των € 200 ετησίως.
 • Υπηρεσία φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας από εξειδικευμένο προσωπικό (έως 72 ώρες).
 • Προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών τηλεόρασης, video, dvd, μέχρι την επισκευή των δικών σας. 
 • Μεταφορά των επίπλων, μέχρι του ποσού των € 300 ετησίως.
 • Αποθήκευση και φύλαξη των επίπλων, μέχρι του ποσού των € 300 ετησίως.
 • Κάλυψη των εξόδων διαμονής των ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο, μέχρι € 45 ανά άτομο / ημέρα.
 • Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου. 
 • Επείγουσα επιστροφή στην ασφαλισμένη περιουσία εφόσον δεν μπορείτε να επιστρέψετε (εάν βρίσκεστε σε απόσταση μεγαλύτερη από 200χλμ από την κατοικία σας).
 • 24ωρη υπηρεσία πληροφοριών επείγουσας ανάγκης. 
 • Υπηρεσία αποστολής εξειδικευμένων τεχνικών για κάθε επιπλέον εργασία που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε στην κατοικία σας.

 

Γεωγραφική κάλυψη
 

Οι παροχές ή οι υπηρεσίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η ασφαλισμένη κατοικία ή επιχείρησή σας και για αυτό συνιστούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους όρους της κάλυψης.
 

Χρήση της Τεχνικής Βοήθειας

Για όλες τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης ή μη, μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνα 210 9484162801 111 222 333 όλο το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο
 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται από το τηλέφωνο ή το fax τα ακόλουθα στοιχεία:
 

 • Αριθμός ασφαλιστηρίου / Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ασφαλισμένης επιχείρησης. 
 • Πλήρης διεύθυνση ασφαλισμένης κατοικίας / επιχείρησης. 
 • Η αιτούμενη υπηρεσία.
 • Αριθμός τηλεφώνου.