Περιγραφή

 

Το Unit Linked  ανήκει στα επενδυτικά προϊόντα και συνδυάζει ταυτόχρονα επένδυση κεφαλαίου και ασφάλεια ζωής. Είναι συνδεδεμένο με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το χαρτοφυλάκιό σας ανάλογα με τις ανάγκες σας και τα όρια του επενδυτικού κινδύνου που προτίθεστε να αναλάβετε. Απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε να επενδύσετε σε μακροχρόνια βάση και η ηλικία σας είναι κάτω των 65 ετών.

 

Χαρακτηριστικά

 

 • Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
 • Επιλογή επένδυσης κεφαλαίου στην παγκόσμια και τοπική αγορά.
 • Δυνατότητα εκτάκτων (εφάπαξ) καταβολών οποιαδήποτε στιγμή, για να μεγιστοποιήσετε το αποτέλεσμα στη λήξη.
 • Καταβολή του κεφαλαίου, στη λήξη του ασφαλιστηρίου, είτε εφάπαξ είτε ως μηνιαίο ποσό.
 • Συνδυασμός με τα προγράμματα ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Δυνατότητα παράτασης της επένδυσης μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου.
 • Εξασφάλιση συνέχισης της επένδυσης σε περίπτωση ανικανότητας σας για εργασία, εάν επιλέξετε την κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων.

 

Πλεονεκτήματα

 

 • Ξεκάθαρες διαδικασίες επένδυσης.
 • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία των επενδυόμενων κεφαλαίων σας.
 • Ευελιξία στον τρόπο κατανομής της επένδυσής σας.
 • Δυνατότητα επιπλέον καταβολών (εφάπαξ).
 • Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής επιλογής, έως 2 φορές το χρόνο χωρίς κόστος.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με  τα προγράμματα ασφάλειας ζωής και υγείας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Unit Linked προγράμματά μας μπορείτε να βρείτε στα Γενικά Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών που ακολουθούν:

 

Πρόγραμμα UL Επένδυση Κάλυψη (περιοδικών καταβολών):
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Κάλυψη» 31/12/2020

 

Προηγούμενες εκδόσεις
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Κάλυψη» 23/07/2018
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Κάλυψη» 31/12/2018
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Κάλυψη» 30/06/2020

 

Πρόγραμμα UL Επένδυση Υπερενισχυμένη (περιοδικών καταβολών):
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Υπερενισχυμένη» 31/12/2020
 

Προηγούμενες εκδόσεις:

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Υπερενισχυμένη» 23/07/2018
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Υπερενισχυμένη» 31/12/2018
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Επένδυση Υπερενισχυμένη» 30/06/2020

 

Πρόγραμμα UL Ενιαίου Ασφαλίστρου (εφάπαξ καταβολής):
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Ενιαίου Ασφαλίστρου» 31/12/2020

 

Προηγούμενες εκδόσεις:
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Ενιαίου Ασφαλίστρου» 10/09/2019 
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών «UL Ενιαίου Ασφαλίστρου» 30/06/2020

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

 

 

Που επενδύει

 

Αμοιβαία Κεφάλαια

Επιλέξτε για την επένδυση σας μεταξύ των παρακάτω Αμοιβαίων Κεφαλαίων της AXA Investment Managers και της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.,που καλύπτουν κάθε επενδυτικό προφίλ και προσφέρουν επένδυση σε όλες τις παγκόσμιες αγορές.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα παρακάτω προϊόντα της ΑΧΑ ΙΜ και της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις και τον πιθανό αντίκτυπό τους στις αποδόσεις τους βάσει του Άρθρου Νο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ανατρέξτε εδώ:

 

 

 

AXA WF Euro 7-10
AXA WF Framlington American Growth
AXA WF Framlington Emerging Markets
AXA WF Framligton Sustainable Europe
AXA WF Optimal Incom

AXA WF Defensive Optimal Income


 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εάν τα παρακάτω προϊόντα της ΑΧΑ ΙΜ και της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προωθούν περιβαλλοντικό ή κοινωνικό χαρακτηριστικό ή έχουν βιώσιμο επενδυτικό στόχο, βάσει των Άρθρων Νο 8 & 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ανατρέξτε εδώ:

 

AXA WF US High Yield Bonds

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό
Alpha Fund of Funds Cosmos Stars EU Μετοχικό
Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό
Alpha Global Allocation Μικτό
Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό
Alpha Euro Εταιρικών Ομολόγων
Alpha Ελληνικό Μικτό
Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

 

 

Κανονισμός

 

Σας συνιστούμε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να διαβάσετε προσεκτικά τον Κανονισμό, τις Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές και την Μηνιαία Πληροφόρηση τα οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται στην επενδυτική στρατηγική, στον στόχο, διαχείρισης, στο προφίλ του κινδύνου, στους όρους προστασίας, στα έξοδα καθώς και στις προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες και επενδυτικές συμβουλές, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας συνεργάτη.

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ