Φροντίστε την υγεία σας, κάνοντας χρήση των Προνομίων Υγείας που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα, νοσηλευτήρια και κλινικές που παρέχουν υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες.

Τα Προνόμια Υγείας προσφέρονται σε όλους εσάς που είστε κάτοχοι είτε ατομικών, είτε ομαδικών νοσοκομειακών προγραμμάτων της Generali, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

 

Χρήση των Προνομίων Υγείας

Για τη χρήση των προνομίων και παροχών υγείας, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο συνεργαζόμενο πάροχο.

 

Σε κάθε περίπτωση, για τη χρήση των προνομίων, κατά την προσέλευσή σας στο νοσηλευτήριο, κλινική ή διαγνωστικό κέντρο, θα πρέπει να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το βιβλιάριο υγείας σας και να δηλώσετε ότι είστε ασφαλισμένος στην Generali.

 

Σημείωση: Οι επισκέψεις ιατρών, είτε προγραμματισμένες, είτε σε έκτακτα περιστατικά, αφορούν μόνο ενήλικες, εκτός από τις εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες, όπου αναφέρονται.

 

Δείτε εδώ τα Προνόμια Υγείας ανά πάροχο