Αναγγελία Ζημιάς

Μπορείτε να αναγγείλετε το συμβάν με βιντεοκλήση μέσω της mobile εφαρμογής My e-claim και εναλλακτικά μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ

Διαχείριση Ζημιάς και Αποζημίωση

Ενημερωθείτε για τη διαχείριση της ζημιάς και την αποζημίωσή σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνεργαζόμενα Συνεργεία

Ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους τρόπους επισκευής του οχήματός σας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ