Ασφάλιση περιβαλλοντικών κινδύνων

Ecosphere

Σύμφωνα με το σύγχρονο νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΠΔ 148/2009), η επιχείρηση υποχρεούται να αναλάβει άμεσα το κόστος αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς για την οποία θεωρείται πιθανή υπαίτιος. Αυτό έχει οικονομική επίπτωση στην επιχείρηση αλλά ενδεχομένως να βλάψει και τη φήμη της. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η προστασία που παρέχεται στην επιχείρηση μέσω ενός ασφαλιστηρίου περιβαλλοντικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα Ecosphere

 

Καλύπτει συμβάντα ρύπανσης που μπορεί να προκαλέσει η επιχείρηση.

 

 

Που απευθύνεται

 

Το πρόγραμμα Ecosphere απευθύνεται στις επιχειρήσεις που εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους προσφέροντας καλύψεις που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών περιβαλλοντικής ρύπανσης που μπορεί να προκαλέσει η λειτουργία τους αλλά και την πρόληψη των κινδύνων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα κάλυψης έναντι περιβαλλοντικών κινδύνων Ecosphere απευθύνεται ενδεικτικά σε:

 

 • Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις μεταφορών και αποθήκευσης (Logistics).
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. Χρηματοπιστωτικές).
 • Βιομηχανίες τροφίμων.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υλικών.
   

Το Ecosphere καλύπτει

 

 • Ζημιές στο περιβάλλον λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Ζημιές τρίτων λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Δυνατότητα κάλυψης ζημιών του ιδίου του ασφαλισμένου λόγω ρύπανσης.
 • Σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και οικονομικές ζημιές τρίτων λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Δαπάνες παροχής νομικών υπηρεσιών στον ασφαλισμένο.
 • Δαπάνες έκτακτης ανάγκης ώστε να αποτραπεί ή/και να περιοριστεί μία ζημιά ρύπανσης ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα προκληθεί.
   

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο καλύπτει με σαφείς και κατανοητούς όρους τις ασφαλιστικές ανάγκες των επιχειρήσεων, οι δε καλύψεις που παρέχονται από αυτό υπερβαίνουν την ευθύνη που προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία.