Διασφάλιση βιοτικού επιπέδου

Ασφάλεια Ζωής - Ασφαλιστικά προγράμματα για τις μελλοντικές ανάγκες

 

 

Προγράμματα

 

1. Αυτονομία

 

Το πρόγραμμα ασφάλισης Αυτονομία καλύπτει την μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα, παρέχοντάς σας υψηλά κεφάλαια για να διασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στις δύσκολες στιγμές, να αντιμετωπίσετε άμεσα τα έξοδα μίας μόνιμης σοβαρής αναπηρίας, να διατηρήσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία και να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας.

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος

 • Εσείς επιλέγετε το ελάχιστο ποσό που επιθυμείτε να καταβάλετε ως μηνιαία ασφάλιστρα.
 • Εμείς θα σας καταβάλλουμε εφάπαξ υψηλά κεφάλαια σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα.

 

Πλεονεκτήματα

 • Συνδυάζεται με προγράμματα ασφάλειας ζωής, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που διαμορφώνετε εσείς, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
 • Άμεση καταβολή κεφαλαίου σε πολύ σοβαρές μη αναστρέψιμες καταστάσεις υγείας.

 

 

2. Σύνταξη Αυτονομίας

 

Το  πρόγραμμα ασφάλισης Σύνταξη Αυτονομίας, αναπληρώνει το εισόδημά σας, σε περίπτωση που στο μέλλον δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος. Εσείς καταβάλλετε ένα ελάχιστο μηνιαίο ποσό και εάν στο μέλλον προκύψει μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία, εμείς θα σας καταβάλλουμε τη Σύνταξης Αυτονομίας με τη μορφή μηνιαίας προσόδου, μέχρι την ηλικία των 67 ετών, προκειμένου να:

 

 • Αντιμετωπίσετε άμεσα τα επιπλέον έξοδα μίας μόνιμης σοβαρής αναπηρίας.
 • Διατηρήσετε το υφιστάμενο βιοτικό σας επίπεδο, παρά τις δύσκολες στιγμές.
 • Διασφαλίσετε την περιουσία σας.
 • Πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας που αφορούν το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας.

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος

 • Εσείς επιλέγετε το ελάχιστο ποσό που επιθυμείτε να καταβάλετε ως μηνιαία ασφάλιστρα.
 • Εμείς θα σας καταβάλλουμε Σύνταξη με τη μορφή μηνιαίας προσόδου σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα.

 

Πλεονεκτήματα

 • Συνδυάζεται με προγράμματα ασφάλισης ζωής, με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που διαμορφώνετε εσείς, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
 • Άμεση καταβολή κεφαλαίου σε πολύ σοβαρές μη αναστρέψιμες καταστάσεις υγείας.