Ασφάλεια Ζωής - Οικονομική στήριξη οικογένειας

Ασφάλεια ζωής που απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να διατηρήσετε το βιοτικό επίπεδο των δικών σας ανθρώπων και να εξασφαλίσετε την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών σας, εάν κάποια στιγμή δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας ή δεν είστε πια μαζί τους. Η ασφάλιση ζωής είναι ο πιο απλός τρόπος για να μπορείτε να νιώθετε ηρεμία για το οικονομικό μέλλον το δικό σας και της οικογένειάς σας.

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος

- Επιλογή κεφαλαίου κάλυψης και διάρκεια της ασφάλισης.

- Καταβολή κεφαλαίου κάλυψης (υψηλά ποσά), εφάπαξ ή μηνιαία, σε περίπτωση μόνιμης ή μερικής ανικανότητας σας για εργασία.

- Καταβολή  κεφαλαίου κάλυψης (υψηλά ποσά) στην οικογένεια, εφάπαξ ή μηνιαία, στην περίπτωση που εσείς λείψετε από κοντά τους.

 

Πλεονεκτήματα

- Επιλογή για ετήσια αναπροσαρμογή παροχών και καλύψεων, χωρίς έλεγχο υγείας.

- Οικονομικά ασφάλιστρα.

- Εκπτώσεις στα ασφάλιστρα με βάση το ασφαλισμένο κεφάλαιο που έχετε επιλέξει και το επάγγελμά σας.

- Έκπτωση μη καπνιστή.

- Αυτόματα ανανέωση της ασφάλισης ανά δεκαετία, χωρίς έλεγχο υγείας.

- Δυνατότητα προσθήκης κάλυψης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων στην περίπτωση ανικανότητάς για εργασία, όπου αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ασφαλίστρων σας μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου.

- Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης.

- Συνδυάζεται με ασφάλειες υγείας (επιδόματα).

Το πρόγραμμα ασφάλειας ζωής Κάλυψη Ζωής είναι η λύση όταν ένα απρόβλεπτο γεγονός, σε κάποια στιγμή της ζωής σας, απειλεί να αφήσει οικονομικά εκτεθειμένο εσάς ή την οικογένειά σας. Εάν εσείς δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας ή δεν είστε πια μαζί τους, τότε με αυτήν την ασφάλεια ζωής οι ανειλημμένες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα καλυφθούν και τα πλάνα της οικογένειάς σας θα πραγματοποιηθούν όπως τα είχατε σχεδιάσει.

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος

- Επιλογή κεφαλαίου κάλυψης.

- Διάρκεια ασφάλισης πάνω από 11 έτη.

- Σταθερό ασφάλιστρο σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

- Καταβολή  κεφαλαίου κάλυψης (υψηλά ποσά) στην οικογένεια, εφάπαξ ή μηνιαία, στην περίπτωση που εσείς λείψετε από κοντά τους.

 

Πλεονεκτήματα

- Επιλογή για ετήσια αναπροσαρμογή παροχών και καλύψεων, χωρίς έλεγχο υγείας.

- Οικονομικά ασφάλιστρα.

- Δυνατότητα προσθήκης κάλυψης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων στην περίπτωση ανικανότητας για εργασία, όπου αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ασφαλίστρων σας μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου.

- Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης.

- Συνδυάζεται με ασφάλειες υγείας (επιδόματα).

Η Εξ- Ασφάλιση Δανείου είναι ένα πρόγραμμα ασφάλειας απώλειας ζωής μειούμενου κεφαλαίου, ειδικά σχεδιασμένο για να προστατέψει εσάς ως δανειολήπτη. Διασφαλίζει  την ομαλή αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου σας στην περίπτωση που εσείς δεν μπορείτε πλέον να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας ή δεν είστε πια κοντά στους δικούς σας ανθρώπους. Εσείς ή και η οικογένειά σας θα διατηρήσει την ποιότητα ζωής, χωρίς άγχος για την κάλυψη των δανειακών  υποχρεώσεων.


Χαρακτηριστικά προγράμματος

- Σταθερό χαμηλό ασφάλιστρο σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

- Διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση των 10 ετών.

- Αποπληρωμή υπολοίπου δανείου, εφάπαξ ή μηνιαία, σε περίπτωση μόνιμης ή μερικής ανικανότητας σας για εργασία ή απώλειας ζωής σας.


Πλεονεκτήματα

- Γνωρίζετε από την αρχή της ασφάλισης την ετήσια εξέλιξη των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων και ασφαλίστρων σας.

- Οικονομικά ασφάλιστρα.

- Δυνατότητα προσθήκης κάλυψης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων στην περίπτωση ανικανότητας για εργασία, όπου αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ασφαλίστρων σας μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου.

- Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης.

- Συνδυάζεται με ασφάλειες υγείας (επιδόματα).

Πρόγραμμα ασφάλειας απώλειας ζωής που απευθύνεται σε εσάς που έχετε μηνιαίες προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις και θέλετε να εξασφαλίσετε ένα σταθερό μηνιαίο εισόδημα στους ανθρώπους που αγαπάτε εάν εσείς δεν είστε πια κοντά τους. Με την Εξ-ασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος, νιώθετε σιγουριά ότι τα σχέδια της οικογένειάς σας (π.χ σπουδές των παιδιών) θα πραγματοποιηθούν, ό, τι και εάν προκύψει στην πορεία.

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος

- Επιλογή κεφαλαίου κάλυψης και διάρκεια της ασφάλισης.

- Καταβολή του μηνιαίου εισοδήματος στην οικογένειά σας, έως τη λήξη της ασφάλισης, σε περίπτωση απώλειας ζωής σας.

 

Πλεονεκτήματα

- Επιλογή για ετήσια αναπροσαρμογή παροχών και καλύψεων, χωρίς έλεγχο υγείας.

- Σταθερό ασφάλιστρο σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

- Δυνατότητα προσθήκης κάλυψης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων στην περίπτωση ανικανότητας για εργασία, όπου αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ασφαλίστρων σας μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου.

- Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης.

- Συνδυάζεται με ασφάλειες υγείας (επιδόματα).

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ατύχημα καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες ατυχημάτων που μπορούν να σας συμβούν στο σπίτι, στη δουλειά ή και στο δρόμο. Απευθύνεται σε όλους εσάς που θέλετε να αισθάνεστε οικονομική ασφάλεια και σιγουριά ακόμα και στην περίπτωση που προκύψει ένα δυσάρεστο περιστατικό, όπως ένα ατύχημα.

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος

- Αποζημιώνει με υψηλά ποσά σε περίπτωση μόνιμης ή μερικής ανικανότητας για εργασία εξαιτίας ατυχήματος.

- Επιστρέφει το ποσό που θα χρειασθεί να ξοδέψετε για τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που πιθανόν να κάνετε σε περίπτωση ατυχήματος (όπως αμοιβές ορθοπεδικού ιατρού, ακτινογραφίες, φυσιοθεραπείες, έξοδα για αγορά φαρμακευτικού υλικού κ.ά.).

- Προστατεύει την οικογένειά σας, με την καταβολή υψηλών ποσών σε περίπτωση απώλειας ζωής σας.

 

Πλεονεκτήματα

- Επιλογή για ετήσια αναπροσαρμογή παροχών και καλύψεων, χωρίς έλεγχο υγείας.

- Οικονομικά ασφάλιστρα.

- Δυνατότητα προσθήκης κάλυψης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων στην περίπτωση ανικανότητας για εργασία, όπου αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ασφαλίστρων σας μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου.

- Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης.

- Δυνατότητα κάλυψης με τα ίδια ασφαλισμένα κεφάλαια (στο ίδιο ασφαλιστήριο) και στην/στον εξαρτώμενη/ο σύζυγο.

- Σε περίπτωση ατυχήματος σε δημόσιο κτίριο, ανελκυστήρα, μέσο μαζικής μεταφοράς καθώς και στην περίπτωση τροχαίου (είτε οδηγώντας ο ίδιος, είτε πεζός), διπλασιάζουμε τα κεφάλαια αποζημίωσης.

- Συνδυάζεται με ασφάλειες υγείας (επιδόματα).

Το πρόγραμμα ασφάλειας ζωής Προστασία ³σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τις οικονομικές επιπτώσεις ενός απρόοπτου γεγονότος που μπορεί, σε κάποια στιγμή της ζωής σας, να απειλήσει εσάς και την οικογένειά σας. Απευθύνεται σε όλους εσάς, ηλικίας 30 έως 50 ετών, που επιθυμείτε να προστατεύσετε οικονομικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε δύσκολες στιγμές που ίσως δεν θα είστε μαζί τους ή να καλύψετε τα έξοδα μιας τυχόν σοβαρής ασθένειας σας. 

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος

 

1. Το πρόγραμμα Προστασία3 συνδυάζει:

- Ασφάλεια ζωής.

- Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος.

- Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών.

 

2. Προσφέρουμε το πρόγραμμα Προστασία 3 σε δύο επίπεδα προστασίας για να επιλέξετε το ύψος της κάλυψης που επιθυμείτε:

 

Επίπεδο Προστασίας Α

Ασφάλεια ζωής 10.000 €.

Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος 10.000 €.

Κάλυψη για σοβαρές ασθένειες 10.000 €.

Επίπεδο Προστασίας B

Ασφάλεια ζωής 20.000 €.

Ασφάλεια προσωπικού ατύχηματος 20.000 €.

Κάλυψη για σοβαρές ασθένειες 15.000 €.

 

3. Σε περίπτωση ασθένειας καρκίνου ή by-pass το κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50%.

 

Πλεονεκτήματα  

- Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

- Συμπληρώνει το υπάρχον ασφαλιστήριό σας ή τις παροχές του Ταμείου Κοινωνικής σας Ασφάλισης.

- Δυνατότητα επιλογής για ετήσια αναπροσαρμογή παροχών και καλύψεων, χωρίς έλεγχο υγείας .

- Δυνατότητα προσθήκης κάλυψης απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων στην περίπτωση ανικανότητας για εργασία,  αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας, την εξόφληση των ασφαλίστρων σας μέχρι την λήξη του ασφαλιστηρίου.

- Απλή και εύκολη διαδικασία ασφάλισης χωρίς να απαιτείται ιατρικός έλεγχος.