ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ 

 

 

Διαχείριση αναγγελίας 

Στόχος μας είναι η διαχείριση της αναγγελίας σας να μην υπερβεί τις 2 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της υποβολής δήλωσης ατυχήματος. 
Για δήλωση τροχαίου ατυχήματος από περιοχή εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος για την καταχώριση της δήλωσης, λόγω της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.
 

 

Διαχείριση ζημιάς και αποζημίωση 

Στόχος μας είναι εντός 3 εργάσιμων ημερών από την τελευταία επίσκεψη να έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη και εντός 2 εργάσιμων ημερών από τη λήψη των δικαιολογητικών να σας αποζημιώσουμε.

 

 

Τι γίνεται εάν δεν ευθύνεστε για το ατύχημα και θέλετε να αποζημιωθείτε από την Ασφαλιστική σας Εταιρεία 

Aναλαμβάνουμε να υποβάλλουμε στην ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου ερώτημα αποδοχής ευθύνης του ασφαλισμένου της, εφόσον συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης, προχωράμε άμεσα τη διαδικασία αποζημίωσής σας. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου για να αποζημιωθείτε.
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία του τρίτου δεν συμμετέχει στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού, θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εταιρεία αυτή για την αποζημίωσή σας.