Συχνές Ερωτήσεις - Θέλω να κάνω αναγγελία ζημιάς - Ασφάλιση Ζωής & Υγείας

Καλείτε τη Γραμμή Υγείας:

 

- Για να λάβετε καθοδήγηση και ιατρικές πληροφορίες.

- Για το συντονισμό των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν από εσάς ώστε να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις ή / και επίσκεψη σε ιατρό δικτύου, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου σας.

- Για να προβείτε στην αναγγελία της νοσηλείας σας ώστε να διευκολυνθείτε κατά τη διαδικασία εισαγωγής σας στο νοσηλευτήριο.

- Για να πραγματοποιήσετε προαναγγελία της προγραμματισμένης ή έκτακτης νοσηλείας σας σε περίπτωση που διαθέτετε ασφαλιστήριο Mediσυν.

Ενημερώνετε τη Γραμμή Υγείας 801 111 222 333 για την προγραμματισμένη νοσηλεία σας, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επικείμενη εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο, ώστε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη. Στην περίπτωση αυτή, προτείνουμε να ενημερωθείτε πριν την εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο, για τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σας. Προτείνεται, επίσης, να γίνεται η προσκόμιση του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (Ασθενείας) του Ταμείου Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισής σας, εφόσον υπάρχει και είναι σε ισχύ.

Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα.

Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε συμβεβλημένο νοσηλευτήριο, δηλώνετε κατά την εισαγωγή σας στο Γραφείο Κίνησης, τον αριθμό του ασφαλιστηρίου σας και την ασφαλιστική σας εταιρία.

Ενημερώνετε απαραίτητα τη Γραμμή Υγείας 801 111 222 333 για την προγραμματισμένη νοσηλεία σας, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επικείμενη εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο. Σε περίπτωση επείγουσας νοσηλείας θα πρέπει εσείς ή συγγενικό σας πρόσωπο να ενημερώσετε εντός 48 ωρών από την εισαγωγή  στο νοσοκομείο, ώστε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη.

 

Βάσει των όρων του συμβολαίου σας, ισχύουν οι λογικές και συνήθεις χρεώσεις για τις οποίες μπορείτε να ενημερώνεστε από τη Γραμμή Υγείας 801 111 222 333.

 

Προτείνεται, επίσης, να γίνεται η προσκόμιση του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (Ασθενείας) του Ταμείου Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισής σας, εφόσον υπάρχει και είναι σε ισχύ.

 

Κατά την εισαγωγή σας στο νοσηλευτήριο επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα.

Συμπλήρωση της Δήλωσης Ασθενείας ή Ατυχήματος εντός οκτώ (8) ημερών από το συμβάν και εάν είναι δυνατόν πριν την έξοδό σας από το νοσηλευτήριο.

Προσκόμιση στην Generali όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (διαφέρουν για κάθε παροχή και κατά περίπτωση).

Προσκόμιση στην Generali των πρωτότυπων αποδείξεων εξόδων νοσηλείας και των αμοιβών ιατρών. 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα

“Εκπιπτόμενο ποσό" είναι το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας και το οποίο αφορά τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε νοσηλεία.

Το ποσό αυτό αφαιρείται από το σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.