Συχνές Ερωτήσεις - Θέλω να λάβω πράσινη κάρτα

Επικοινωνείτε με την Generali για να σας χορηγήσει την απαραίτητη Πράσινη Κάρτα.

Η κάρτα δίνεται δωρεάν για τις καλύψεις Αστικής Ευθύνης (δηλαδή τις Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές τρίτων).