Συχνές Ερωτήσεις - Θέλω να πληρώσω το συμβόλαιό μου

Μπορείτε να εξοφλείτε τα ασφάλιστρά σας :

 

 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού σας λογαριασμού στην ALPHA BANK.

 

 • Μέσω web banking ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στο e-banking της τράπεζας που συνεργάζεστε και εφόσον αυτή συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ. Οι τράπεζες-μέλη του ΔΙΑΣ για πληρωμή μέσω web banking είναι:

   

  • ALPHA ΒΑΝΚ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΣΕΡΡΩΝ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΧΑΝΙΩΝ
  • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • EUROBANK ERGASIAS
  • HSBC BANK

   

  • Μέσω phone banking σε συνδυασμό με την τράπεζα που συνεργάζεστε και εφόσον αυτή συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ.
   Οι τράπεζες-μέλη του ΔΙΑΣ για πληρωμή μέσω phone banking είναι:
  • ALPHA ΒΑΝΚ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε
  • CITIBANK
  • EUROBANK ERGASIAS

   

  • Με καταβολή μετρητών, σε ταμείο οποιουδήποτε  Καταστήματος της ALPHA BANK, με την παρουσίαση του ειδοποιητηρίου καταβολής ασφαλίστρων.

   

   

  • Με καταβολή μετρητών σε Τράπεζα που συνεργάζεστε και εφόσον αυτή συμμετέχει στο Διατραπεζικό Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ

   

  • ALPHA ΒΑΝΚ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΕΒΡΟΥ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΣΕΡΡΩΝ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΔΡΑΜΑΣ
  • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΧΑΝΙΩΝ
  • ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • CITIBANK

    

   

  • Με ταχυπληρωμή ΕΛΤΑ.

   

   

  • On line με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Για ασφαλιστήριο:

 

- Αυτοκίνητου
- Υγείας Mediσυν 2
- Πυρός
- Σκάφους
- Αστικής ευθύνης
- Προσωπικού ατυχήματος
- Τεχνικών ασφαλίσεων
- Μεταφορών
 

παρέχεται η δυνατότητα on line πληρωμής , σε άτοκες δόσεις, με χρήση πιστωτικής κάρτας. Εξαιρούνται οι κάρτες εξωτερικού. Ο αριθμός των προσφερόμενων δόσεων εξαρτάται από τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης με μέγιστο δυνατό αριθμό τις 12 δόσεις (για ετήσιας διάρκειας ασφαλιστήριο συμβόλαιο).


Σημείωση: Στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν μόνο πιστωτικές και όχι χρεωστικές κάρτες. Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα των πιστωτικών καρτών που συμμετέχουν.

Ενημερωθείτε εδώ.

Σύμφωνα με το νέο νόμο o συντελεστής του φόρου που ισχύει από την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 στα ασφάλιστρα ανά κατηγορία ασφάλισης είναι:
 

 

- 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,

- 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,

- 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.

Το ποσό που πληρώνετε για την ασφάλισή σας επηρεάζεται ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε, σύμφωνα με τα παρακάτω:


 

Ασφαλίσεις ζωής (Απώλεια ζωής, Ανικανότητα για εργασία):

Δεν επηρεάζονται, ο φόρος παραμένει ως έχει.  Επιπλέον όλα τα συμβόλαια που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση με 10 χρόνια, συνεχίζουν να απαλλάσσονται από φόρoυς.

 

Αποταμιευτικά / Επενδυτικά Προγράμματα:

Δεν επηρεάζονται, ο φόρος παραμένει ως έχει.  Επιπλέον όλα τα συμβόλαια που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση με 10 χρόνια, συνεχίζουν να απαλλάσσονται από φόρους.

 

Προγράμματα υγείας & ατυχημάτων:

Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.

 

Προγράμματα ασφάλισης οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσυκλετών κ.λπ.):

- Στην κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (σωματικές βλάβες & υλικές ζημίες) ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον αντί για 10% είναι 15%.

- Στην κάλυψη της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αύξηση φόρου. Ο φόρος παραμένει 20%.

- Στις υπόλοιπες καλύψεις (κλοπή, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα κ.λπ.) ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον αντί για 10% είναι 15%.

 

Προγράμματα ασφάλισης κατοικίας & επιχείρησης:

- Στην κάλυψη της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αύξηση φόρου. Ο φόρος παραμένει 20%.

- Στις υπόλοιπες καλύψεις (κλοπή, αστική ευθύνη, καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.) ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον αντί για 10% είναι 15%.

 

Ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής:

Ο φόρος διαμορφώνεται στο 15% ενώ μέχρι τώρα ήταν 0%.

 

Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων:

Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.

 

Ασφαλίσεις μεταφορών:

- Μεταφορές εντός Ελλάδας: Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.

- Μεταφορές στο Εξωτερικό: Ο φόρος διαμορφώνεται στο 15% ενώ μέχρι τώρα ήταν 0%.

 

Λοιπές ασφαλίσεις:

Ο φόρος αυξάνεται κατά 5%. Πλέον, αντί για 10% είναι 15%.