Διεθνή προγράμματα ασφάλισης

Τα διεθνή προγράμματα ασφάλισης απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν το κέντρο της δραστηριότητας τους στην Ελλάδα, διατηρούν ελληνικό ΑΦΜ και παράλληλα έχουν εγκαταστάσεις και δραστηριότητα στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών τους εταιριών τις οποίες έχουν ανάγκη να καλύψουν ασφαλιστικά.

Με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε και αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο των συνεργατών μας στις χώρες του εξωτερικού μπορούμε να στηρίξουμε την έκδοση τοπικών ασφαλιστηρίων, στα πρότυπα του πλαισίου κάλυψης που προσφέρεται από τη μητρική ελληνική εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Η δυνατότητα επέκτασης κάλυψης εκτός συνόρων γίνεται με επιτυχία κυρίως στους κλάδους Πυρός και Αστικής Ευθύνης

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις του εξωτερικού καλύπτονται με ασφαλιστήρια που εκδίδονται στην εκάστοτε χώρα είτε από εταιρία του ομίλου της ΑΧΑ που λειτουργεί στη συγκεκριμένη χώρα είτε από επιλεγμένη με αυστηρά κριτήρια τοπική ασφαλιστική εταιρία.

Για περιορισμένο αριθμό χωρών όπως Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία υπάρχει η δυνατότητα η έκδοση του τοπικού ασφαλιστηρίου να εκδοθεί απευθείας από την Generali.